Alternate Text

alo_176_orjinal_230x142.png
earşiv.jpg
atatürk asıl
index.png
içerik
teda
873,emuzikgif.png.gif
cocuk.gif
88431,e-kitap.png.jpg
guvenli
israfetme
kimlik.png
Kullanıcı Hizmetleri Birimi

Bilgi kaynaklarından ve kütüphane hizmetlerinden kullanıcıların en etkili şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Okuyucu Hizmetleri Birimi'ni oluşturan servisler ve görevleri şunlardır:

  • Danışma Servisi: Kütüphane koleksiyonunu ve kullanımını Üniversite içinde ve dışında tanıtan servistir. Bu servis kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla öğrencilere ve araştırmacılara eğitim programları düzenler, bibliyografya taramaları yapar, kütüphaneye yeni gelen yayınları duyurur ve enformasyon hizmetlerini yürütür. Bu hizmetler uzman kütüphanecilerce yürütülür.
  • Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak, denetlemek ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.
  • Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli bir servistir.
  • Kütüphaneler Arası İşbirliği Servisi: Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kütüphanelerle işbirliğinde bulunur.
  • Engelli Kullanıcı Hizmetleri Servisi: Kütüphane bünyesindeki engelli kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak.
  • Elektronik Kaynaklar Servisi: Kütüphane bünyesindeki kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bir elektronik kaynak koleksiyonu oluşturmak, kullanıcıların en hızlı ve kolay biçimde söz konusu koleksiyona erişilebilmesi için gerekli hizmeti sunmak, kullanıcılardan gelen soruları cevaplamak, duyuru ve bilgilendirmeler yapmak, elektronik kaynaklar alanındaki son gelişmeleri izlemek vb. gibi iş ve işlemleri yürütmek.


YENİ GELEN YAYINLAR114104,111420-11koha.png.jpg
111419,koha.png

kütüphanelerimiz.png
RADYO.png
SİNOP HALK KÜLTÜRÜ.png
TURİZM AKTİVİTELERİ.png
SEYAHAT.png
YEREL HABER.png

113372,untitled-100.png
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 514 kez gösterilmiştir.