SİNOP DR RIZA NUR İL HALK KÜTÜPHANESİ

Kullanıcı Hizmetleri Birimi

Bilgi kaynaklarından ve kütüphane hizmetlerinden kullanıcıların en etkili şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Okuyucu Hizmetleri Birimi'ni oluşturan servisler ve görevleri şunlardır:

  • DANIŞMA SERVİSİ                                      : Kütüphane koleksiyonunu ve kullanımını Üniversite içinde ve dışında tanıtan servistir. Bu servis kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla öğrencilere ve araştırmacılara eğitim programları düzenler, bibliyografya taramaları yapar, kütüphaneye yeni gelen yayınları duyurur ve enformasyon hizmetlerini yürütür. Bu hizmetler uzman kütüphanecilerce yürütülür.

  • ÖDÜNÇ VERME SERVİSİ                             : Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak, denetlemek ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.

  • GÖRSEL-İŞİTSEL HİZMETLER SERVİSİ         : Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli bir servistir.

  • KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİĞİ SERVİSİ: Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kütüphanelerle işbirliğinde bulunur.

  • ENGELLİ KULLANICI HİZMETLERİ SERVİSİ: Kütüphane bünyesindeki engelli kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak.

  • ELEKTRONİK KAYNAKLAR SERVİSİ           : Kütüphane bünyesindeki kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bir elektronik kaynak koleksiyonu oluşturmak, kullanıcıların en hızlı ve kolay biçimde söz konusu koleksiyona erişilebilmesi için gerekli hizmeti sunmak, kullanıcılardan gelen soruları cevaplamak, duyuru ve bilgilendirmeler yapmak, elektronik kaynaklar alanındaki son gelişmeleri izlemek vb. gibi iş ve işlemleri yürütmek.