T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNOP DR RIZA NUR İL HALK KÜTÜPHANESİ

Attilâ İlhan

 

Türk edebiyatının son altmış yılında sürekli yazan, kendini yenileyen, araştıran ve kurgulayan, tartışmaların odağında yer alan Attilâ İlhan, şiirleri, romanları, gazeteciliği sinemacılığı, senaryo yazarlığı ile Türk insanına, sanatçısına, düşünce adamına bir insanın neler yapabileceğini ve bir ömre neleri sığdırabileceğini göstermiştir.

11 Ekim 2005 tarihinde aramızdan ayrılan Attilâ İlhan’ın anısına yayımlanan bu anma-armağan kitapta, onun eserlerini kapsamlı bir tarzda inceleyen, sorgulayan ve değerlendiren yazılar içermektedir. Kitabın ilk bölümü, Attilâ İlhan’ın yakın çevresinin kaleme aldığı, onun kişisel özelliklerini anlatan hatıra mahiyetinde yazılardan oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise onun şiirleri ve Türk edebiyatındaki yeri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde ise romanları ve bunların bilimsel değerlendirilmeleri yer almaktadır. Ayrıca Attilâ İlhan’ı bütün eserleriyle değerlendiren araştırmaların bulunduğu bu çalışmada, onun eleştirmenlik, hikâye yazarlığı ve dergicilik gibi yönleri de göz ardı edilmemiştir.