T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNOP DR RIZA NUR İL HALK KÜTÜPHANESİ

Ödünç Materyal

Sinop İHK materyallerinİ sadece T.C. kimlik numarasını gösterir belgeniz ile ödünç alabilirsiniz.  Sinop İl Halk Kütüphanesi Kütüphane Üye Kartı  ile  tüm halk kütüphanelerinden yararlanmanız mümkündür.

Yabancı kullanıcılar, (en az altı ay oturma izni almış olanlar) sadece yabancı kimlik numarasını gösterir belge ile ödünç verme hizmetinden yararlanırlar.

Yazma ve nadir eserler, danışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller ile süreli yayınların son sayıları hariç olmak üzere, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir.

Üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler kullanıcıların başvurusu üzerine kütüphane idaresince artırılabilir.

Ödünç alınmış materyalin iade süresi, kütüphaneye önceden bildirmek koşuluyla, aynı süreyle uzatılır. Başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılan materyallerin süresi uzatılmaz.

Aranan kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise, geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırtma yaptırılabilir.

 

Ödünç Verme Kuralları:

*      Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır.

*      Kütüphane üyeliğine başvuru için TC Kimlik numarasını veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarasını” gösterir    
   belge yeterlidir.

*      Kullanıcıya kütüphane üyelik formu doldurtturularak imzalatılır.

*      Kullanıcılar üye kartı veyaTC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ödünç alma işlemini gerçekleştirir.

*      Kullanıcılara danışma kaynakları ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.

*      Kullanıcılara bir seferde üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.

*      Ödünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyallar için 7 gündür.

*      Ödünç alma süresi, yalnızca kitaplar için bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Bu süre 15 gündür.

*      Ödünç verme kurallarına uymamayı alışkanlık haline getirmiş kullanıcılara kütüphane yönetimi tarafından hak mahrumiyeti uygulanır

*      Materyali iade etmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratan veya kullanıcı materyalin rayiç bedelini öder.