T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNOP DR RIZA NUR İL HALK KÜTÜPHANESİ

Genel Kurallar

Genel Kurallar:*Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride kullanılmaz.

*Kütüphaneye su dışında hiçbir yiyecek ve içecek ile girilmez.

*Gürültüye sebep olacak her türlü davranıştan kaçınılır.

*Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulleri içilmez. İçenler hakkında yasal işlem uygulanır.

*Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.

*Kütüphane kapanış saatinden 15 dk. önce salonlar boşaltılır.

*Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ödünç Verme Kuralları:
*Kullanıcılar üye kartı veya TC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ödünç alma işlemini gerçekleştirir.

*Kullanıcıya kütüphane üyelik formu imzalatılır.

*Kullanıcılara danışma kaynakları ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.

*Kullanıcılara bir seferde üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.

*Ödünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyaller için 7 gündür.

*Ödünç alınan eserlerin zarar verilmeden zamanında iadesi esastır.

*Üzerinde süresi dolmuş materyal bulunan kullanıcılara, üzerlerindeki materyalleri iade etmedikçe, yeni materyal ödünç verilemez.

*Zamanında iade edilmeyen materyaller için, ilgiliye e-posta, SMS ve mektup ile hatırlatmada bulunularak, iade edilmesi istenir.

*İade edilmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratılan ya da kaybedilen materyaller için kütüphane yönetimi tarafından, eserin piyasadan temin edilmesi, temin edilemiyorsa rayiç bedelini ödenmesi istenebilir.