T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNOP DR RIZA NUR İL HALK KÜTÜPHANESİ

Sık Sorulan Sorular

Kütüphane nerede?
Kütüphanemiz Yeni Mahalle Gazi Caddesi No:40 SİNOP adresindedir. Dolmuşların son durağı Kütüphanedir.

Kütüphane nedir?
Kütüphane, bilgi kaynağı dediğimiz her türlü materyali (basılı ya da elektronik) toplayan ve bunları sınıflandırarak kullanıcıya sunan bilgi merkezleridir. Halk kütüphaneleri de bu tanımla birlikte yaşam boyu eğitime ücretsiz destek vererek bilgi kaynaklarından yararlanılan demokratik kuruluşlardır.

Kütüphanemiz hangi kuruma bağlı?
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Üyelik şartları nedir?
Türk vatandaşı ve 6 aylık oturum almış herkes kimlik bilgilerini ibraz eden bir belge ile üye olabilir.

Kitap sırtlarındaki etiket renkleri ne anlama geliyor?
Kitaplar konularına göre sınıflandırılmıştır. Ana konular 10’a ayrılmıştır. İşte kitap sırtlarındaki her renk bu konuların her birini gösterir. Bu konuları görmek için  Tıklayınız.pdf

Dewey nedir?
Kütüphanedeki kitapları konularına göre ayıran ve böylece aynı konudaki kitapların, raflarda bir arada olmasını sağlayan, Amerikalı kütüphaneci Melwil Dewey tarafından geliştirilen onlu sınıflama sistemidir.

KOHA nedir?
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm halk kütüphanelerinde kullanılan, kütüphane otomasyon sistemidir. Bu sitede yaptığınız kitap taramaları ve kütüphanede kullanılan ödünç verme sistemi bu sistem üzerinde yapılandırılmıştır.

Kitap okumak bana ne kazandırır?
Bilgilendirir, zekayı geliştirir. Pratik düşünme yeteneği kazandırır. Algı düzeyini arttırır. Çocuk gelişimine çok büyük katkısı vardır. Konuşma becerisini arttırır. Özgüven kazandırır. Konsantrasyon yeteneği kazandırır. Hayal gücünü ve estetik anlayışı geliştirir. İletişimi ve sosyalleşmeyi sağlar.

Kütüphane hizmetleri için ücret ödemem gerekiyor mu?
Kütüphanedeki tüm hizmetler ücretsizdir. Ancak aldığınız kitabı kaybettiğiniz ve yıprattığınız takdirde kitabın aynısını satın alıp kütüphaneye iade etmeniz, piyasada bulunmadığı takdirde bedelini ödemeniz gerekebilir.

Kütüphane hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?
Kütüphaneye gelmek suretiyle okuma salonunda koleksiyondan seçtiğiniz kitabı ya da kendi kitabınızı okuyabilir, dergiden yararlanabilir, internet kullanabilir veya ödünç kitap alabilirsiniz.

Ödünç aldığım kitapları ne zaman iade etmeliyim?
15 gün sizde kalabilir.

Ödünç almada süre uzatımı mümkün mü?
Evet mümkün. Telefonla ya da internet üzerinden süre uzatımı yapabilirsiniz. Bu işlem 14. gün yapılabilir.

Adres değişikliği durumunda ne yapmalıyım?
Kütüphaneyi arayıp ya da bizzat gelip görevlilere bunu bildirebilirsiniz.

Aradığım kitap kütüphanede yok ise ne yapmalıyım?
Sinop’da başka bir halk kütüphanesinde bulursanız kitabı buradan gidip tekrar üye olmadan ödünç alabilirsimiz. Başka bir ildeyse kütüphanemize başvurabilirsiniz. Biz bu kitabı sizin için getirtebiliriz.

ISBN nedir?
Açılımı: Internationational Standart Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numarası)... Türkiye’de şubesi bulunan uluslararası kitap numarası üreten bir ajanstır. Daha fazla bilgi içintıklayınız...

Üyelik için ne gerekli?
Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olur. Kullanıcıdan, üyelik için herhangi bir ücret istenmez. Kütüphane üyeliğine başvuru için sadece T.C kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge yeterlidir. Kütüphane üyeliği için bunların dışında herhangi bir belge ve koşul öne sürülmez, bu belgelerin fotokopileri alınmaz. Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kullanıcının kimlik bilgileri kontrol edilir. Kullanıcıya bir Kütüphane ÜYE FORMU.docx (EK-12) imzalatılır. 18 yaşına kadar olan kullanıcılar için Kütüphane Üyelik Formu velisi tarafından imzalanır. Üye olan kullanıcıya Kütüphane Üye Kartı hazırlanarak teslim edilir. Kütüphane üye kartının kaybedilmesi durumunda kullanıcı durumu kütüphaneye bildirir; kullanıcıya yeni bir üye kartı hazırlanır.
 
Hizmetlerinizden nasıl yararlanabilirim?
Kütüphane salonlarından ve materyallerinden kütüphaneden yararlanmak için hiçbir koşul ve kısıtlama yoktur.  Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden (Kitap, Süreli Yayın ve Kitap Dışı Materyaller) ile İnternetden yararlanmak için kütüphaneye üye olur.

Ödünç bölümünden aldığım kitaplar bende ne kadar kalabilir?
Kullanıcıya üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.Ödünç verme süresi kitaplar için on beş gün, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler, kullanıcıların sözlü (yüz yüze, telefon) ve yazılı (elektronik posta) başvuru üzerine kütüphane yönetimi tarafından artırılabilir ancak azaltılamaz. 
 
Kullanıcı tarafından süre bitimine iki gün kala yapılacak başvuru üzerine, materyalin ait olduğu kütüphanenin görüşü alınarak,ödünç verme süresi bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün daha uzatılabilir. 
Kullanıcılarımız süre uzatımını  http://koha.ekutuphane.gov.tr/ adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifrelerini girerek kendileri de yapabilmektedirler. Ayrıca bu işlem telefonla da yapılabilmektedir.

Hangi durumlarda bilgi vermeliyim.

Adres, telefon ve okul değişikliklerinde bilgi verilmesi gerekmektedir.

İnternet salonundan nasıl yararlanabilirim?
İnternet salonundan yararlanmak için üye olunması yeterlidir. Salon ücretsizdir. Salon araştırma ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Aradığım kitabın kütüphanenizde bulunup bulunmadığını nasıl bilebilirim?

OPAK Tarama Bilgisayarlarından veya kütüphanemizin WEB Sitesinden Katalog Sorgulamasını kullanarak kütüphanemiz ve tüm halk kütüphaneleri kolleksiyonlarında arama yapabilirsiniz.