Alternate Text

alo_176_orjinal_230x142.png
earşiv.jpg
atatürk asıl
index.png
içerik
teda
873,emuzikgif.png.gif
cocuk.gif
88431,e-kitap.png.jpg
guvenli
israfetme
kimlik.png
Ödünç Materyal

Sinop İHK materyallerinİ sadece T.C. kimlik numarasını gösterir belgeniz ile ödünç alabilirsiniz.  Sinop İl Halk Kütüphanesi Kütüphane Üye Kartı  ile  tüm halk kütüphanelerinden yararlanmanız mümkündür.

Yabancı kullanıcılar, (en az altı ay oturma izni almış olanlar) sadece yabancı kimlik numarasını gösterir belge ile ödünç verme hizmetinden yararlanırlar.

Yazma ve nadir eserler, danışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller ile süreli yayınların son sayıları hariç olmak üzere, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir.

Üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler kullanıcıların başvurusu üzerine kütüphane idaresince artırılabilir.

Ödünç alınmış materyalin iade süresi, kütüphaneye önceden bildirmek koşuluyla, aynı süreyle uzatılır. Başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılan materyallerin süresi uzatılmaz.

Aranan kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise, geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırtma yaptırılabilir.

 

Ödünç Verme Kuralları:

*      Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır.

*      Kütüphane üyeliğine başvuru için TC Kimlik numarasını veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarasını” gösterir belge yeterlidir.

*      Kullanıcıya kütüphane üyelik formu doldurtturularak imzalatılır.

*      Kullanıcılar üye kartı veyaTC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ödünç alma işlemini gerçekleştirir.

*      Kullanıcılara danışma kaynakları ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.

*      Kullanıcılara bir seferde üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.

*      Ödünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyallar için 7 gündür.

*      Ödünç alma süresi, yalnızca kitaplar için bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Bu süre 15 gündür.

*      Ödünç verme kurallarına uymamayı alışkanlık haline getirmiş kullanıcılara kütüphane yönetimi tarafından hak mahrumiyeti uygulanır

*      Materyali iade etmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratan veya kullanıcı materyalin rayiç bedelini öder.YENİ GELEN YAYINLAR114104,111420-11koha.png.jpg
111419,koha.png

kütüphanelerimiz.png
RADYO.png
SİNOP HALK KÜLTÜRÜ.png
TURİZM AKTİVİTELERİ.png
SEYAHAT.png
YEREL HABER.png

113372,untitled-100.png
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 490 kez gösterilmiştir.